เช็กสิทธิผู้ประกันตนชาย ม.33 – 39 กรณีมีบุตร รับสิทธิค่าฝากครรภ์ – เงินสงเคราะห์บุตร…

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผู้ประกันตนมีภาระในการดูแลบุตร ทำให้สถานะทางการเงินในครอบครัวได้รับผลกระทบ ซึ่งจากสภาพดังกล่าว กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคมได้เล็งเห็นความจำเป็น จึงได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายโดยผู้ประกันตนหญิง หรือชายซึ่งเปรียบเสมือนหัวหน้าของครอบครัว ที่ต้องดูแลลูก สามารถขอรับสิทธิตั้งแต่ค่าตรวจและฝากครรภ์ คลอดบุตรและสงเคราะห์บุตรได้ เช็กเงื่อนไข-ขั้นตอนรับ “เงินสงเคราะห์บุตร”…

Read More