เจ้าสัวธนินท์ หนุนธุรกิจโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ชูพลังงานสะอาดเป็นพลังงานแห่งอนาคต

นายธนินท์เจียรวนนท์นายกสมาคมนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและประธานกิตติมศักดิ์ถาวรหอการค้าไทยจีนกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลกครั้งที่16ว่าปัจจุบันโลกของเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากเราจึงจำเป็นต้องศึกษาวิทยาการด้านต่างจากสหรัฐอเมริกาและต้องนำทรัพยากรจากทั่วโลกทั้งด้านบุคคลากรเงินทุนเทคโนโลยีและวัตถุดิบเข้ามาที่จีนซึ่งในวันนี้กล่าวได้ว่าจีนมีปัจจัยพื้นฐานในด้านต่างเหล่านี้พร้อมที่จะพลิกโฉมการพัฒนาจากเดิมที่ใช้แรงงานราคาถูกเราจึงมีความมั่นใจในนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้โลกยุคใหม่ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเศรษฐกิจคือสงครามแข่งขันในด้านการค้าจึงต้องมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจบริการและเทคโนโลยีรวมถึงต้องพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้และความสามารถทัดเทียมระดับนานาชาติแข่งขันได้อย่างไม่เพลี่ยงพล้ำในเวทีโลกซึ่งในโลกอนาคตจะเป็นโลกของหุ่นยนต์และไบโอเทคโนโลยีแต่ไม่ต้องกลัวคนตกงานเพราะหุ่นยนต์จะใช้แรงงานแทนคนส่วนคนต้องหันไปทำงานที่ใช้ทักษะสูงกว่านั้น

การผลิตเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากแต่การนำมาใช้นั้นง่ายสมัยก่อนคนชอบมองว่าเกษตรกรจะไปใช้เทคโนโลยียากๆได้อย่างไรแต่ในความเป็นจริงความยากมันอยู่ที่คนผลิตเทคโนโลยีแต่พอเกษตรกรนำมาใช้มันง่ายแล้วอย่างตอนที่ตนขยายไปทำธุรกิจที่จีนได้หาข้อมูลจนพบว่ามอเตอร์ไซค์ที่ทนที่สุดขับขึ้นเขาได้ซ่อมง่ายคือฮอนด้าซึ่งตอนไปญี่ปุ่นรุ่นนี้เค้าไม่ใช้กันแล้วเพราะมีรุ่นที่ดีกว่าทำให้เจรจาขอซื้อมาในราคาที่ถูกมากได้และขายดีมากที่จีนดังนั้นเราต้องเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่จำเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเสมอไป“คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ประธานอาวุโสเครือซีพีกล่าวต่อว่าประเทศไทยของเรามีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม4.0ของโลกผ่านการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยให้สิทธิประโยชน์ต่างแก่โครงการที่ช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเช่นสิทธิปลอดภาษีโครงการที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์เทคโนโลยีเป็นต้นซึ่งในยุค4.0ภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงยังมีความสำคัญเพราะอีคอมเมิร์ชต้องอาศัยการผลิตสินค้าที่จับต้องได้และต้องอาศัยโลจิสติกส์โดยเฉพาะการขนส่งทางบกเพื่อส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคการพัฒนาเศรษฐกิจที่แท้จริงที่ใช้นวัตกรรมในการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงมูลค่าสูงขึ้นจึงจะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ชและโลจิสติกส์ดำรงอยู่ต่อไป

การค้าของโลกในอนาคตนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพราะเมื่อมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นคุณภาพของสินค้าก็จะดีขึ้นในขณะเดียวกันก็ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเศรษฐกิจในยุค4.0ไม่ได้หมายถึงให้เราละทิ้งธุรกิจเก่าที่เคยมีมาก่อนแต่ให้เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจที่เรามีอยู่ทำให้ธุรกิจมีความทันสมัยมากขึ้นและสามารถขยายธุรกิจออกไปให้มากขึ้น

นายธนินท์กล่าวว่าไทยถือเป็นประเทศที่อยู่ในศูนย์กลางของอาเซียนซึ่งหลายประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะนักธุรกิจชาวจีนซึ่งอยากเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในโครงการอีอีซีเพราะในอนาคตภาคการผลิตถือว่ามีความสำคัญคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นอกจากนี้ ส่วนตัวมองว่า พลังงานไฟฟ้าสะอาดมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นพลังงานที่มีประสิทธิภาพ  และมีต้นทุนต่ำ ซึ่งที่ผ่านมาผมไปหลายประเทศ อย่างล่าสุดไปฝรั่งเศส ก็มีการส่งเสริมการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์และไม่ได้มีการคัดค้านจากภาคประชาชนแต่อย่างใด เช่นเดียวกับจีน ก็มีการส่งเสริมพลังงานนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตาม พลังงาน ลม น้ำก็จะมีความสำคัญเป็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคต

นายณรงค์ศักดิ์พุทธมงคลประธานกรรมการหอการค้าไทยจีนและประธานกรรมการจัดงานWCECครั้งที่16กล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมว่าขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมจัดการประชุมในครั้งนี้รวมถึงทุกคนที่ให้เกรียติกับหอการค้าไทยจีนเวทีนี้ถือเป็นการรวมพลังนักธุรกิจชาวจีนในขณะนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลกเป็นเวทีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของนักธุรกิจชาวจีนและนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลจากทั่วโลกใช้เป็นโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลและโอกาสทางธุรกิจการค้าการลงทุนรวมถึงการกระชับความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หอการค้าไทยจีนได้ให้ความสำคัญกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)และแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์4.0ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดภายใต้หัวข้อร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยภูมิปัญญานักธุรกิจจีนโดยหวังให้มีโอกาสพัฒนาจากหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่เป็นความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและเขตอ่าวเศรษฐกิจกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊า

ทั้งนี้ในการประชุมนักธุรกิจจีนที่เข้าร่วมให้ความสนใจในการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรืออีวีและอุตสาหกรรมต่อเนื่องในไทยเพราะเชื่อว่าในอีก5ปีข้างหน้าจะมีรถปริมาณการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากกว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาปซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมอยู่แล้วส่วนการที่ไทยกำลังจะได้รัฐบาลใหม่และเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็สามารถทำให้เกิดการพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

By admin

Related Post